Manna de Wijs geboren Mouton was een veelzijdig kunstenares.

Manna de Wijs-Mouton - 01

 

Zij boetseerde figuren meestal van was, maakte knipselwerk van papier of karton, tekende miniaturen op papier of karton, schreef toneelstukjes, maar vooral ook levensliedjes.
De muziek voor de liedjes schreef zij vaak zelf, maar werd ook wel door haar zus Anna geschreven.
Bij de vertolking van haar liedjes werd zij wel op gitaar begeleid door haar man Jan de Wijs.

 

Doel van deze site is om een indruk te geven van haar werk door middel van beschrijvingen, foto's, documenten, muziek en herinneringen van degenen die haar gekend hebben. Daar waar mogelijk kunnen deze gedownload worden voor eigen gebruik en dus zonder winstoogmerk.

 

Deze site zal gedurende langere tijd 'werk in uitvoering' zijn. Zodra informatie, documenten of afbeeldingen en dergelijke beschikbaar zijn dan zullen deze aan de site worden toegevoegd.
Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren zal daar de gelegenheid toe krijgen door zelf artikelen toe te voegen, materiaal op te sturen en via het Gastenboek suggesties, opmerkingen of correcties aan te dragen.

 

Zoals te lezen valt onder 'OVER DE MAKER' is het initiatief voor deze site genomen door de achterkleinzoon van Manna. Bijdragen aan deze site zullen dan ook in het begin dan ook vooral ook komen uit het archief en de nalatenschap van de directe afstammelingen van Manna. Hetgeen dus ook betekent dat er geen sprake zal kunnen zijn van volledigheid.

 

Door bijdragen in de vorm van afbeeldingen, herinneringen en dergelijke kan er hopelijk steeds meer 'volledigheid' ontstaan.

 

foto mdwm 1929 - voorzijde

Nieuwsflits

In het kader van een schoolopdracht schreef Ravian Wettstein een werkstuk over met name het beeldende werk van Manna de Wijs-Mouton.

Ravian is een achter-achterkleinzoon van Manna.

Lees meer...